Cau chuyen ve duong ong dan nuoc - cau chuyen noi tieng trong linh vuc kd
Ngay xua ngay xua tai mot ngoi lang nho be dang gap phai mot van de nghiem trong. Lang dang o trong tinh trang thieu nuoc tram trong. Nham giai quyet van de nay gia lang da quyet dinh goi thau cung cap nguon nuoc hang ngay cho dan lang. Co 2 nhan vat dung ra nhan thau, cac gia lang cho rang su canh tranh giua 2 ben vua co the lam gia ca giam xuog vua dam bao cug cap du nc cho lang nen da kj hop dong voi ca 2.
Nguoj thu nhat ten Ed, lap tuc ra cho mua 2 chjec thung kem de cho nuoc tu nguon cach do khoang 1dam ve lang. Voj 2 thung nuoc do, ah ta lam viec tu sang som den chjeu toj va nhanh chong kjem ra tjen. Ed do nc vao mot be chua bang betong lon trog lang. Cu moi sang ah ta la nguoi thuc day truoc nhat de dam bao luog nc du dug cho ca lang. Cog vjec that cuc nhoc, nhug a ta cam thay rat hah phuc khj lam ra tjen va da thag 1trog 2 hop dong duy nhat cua lang.
Nguoi nhan thau thu 2 ten la Bill bien mat dj 1 dao. Ca lang ko nhjn thay ah ta trog nhjeu thang, va djeu do lam cho Ed rat sung suong vj ko co canh tranh nen kjem dc rat nhjeu tjen.
Thay vi dj mua 2 thung nc de canh trah voj Ed, Bill phac thao mot ke hoach xay dung mot duong ong dan nuoc tu nguon ve lang va ah da bat tay vao thuc hjen ke hoach kd cua mjh. Sau 6 thang vat va xay dung he thong cua mjh cuoj cug cong suc bo ra cua ah da da duoc den dap xung dang. Nhung dong nc dau tjen da chay ve lang tren duong ong ah. Nguon nuoc cua ah dam bao ve chat luog hon han so voj nc cua Ed mag ve lang va he thong cua ah cug dam bao cung cap nc cho dan lag suot 24/7. Ngoai ra Bill con thuc hien giam gia xuog chi con 75%, dan lang da thay duoc loi ich do duog ong cua Bill mang laj, ket qua la dan lang un un xep hang de cho mua nc cua Bill.
Ve phan Ed, mac du da lam du cach de cai thien nang suat va chat luong nc nhung Ed da hoan toan that bai trong viec canh tranh voi Bill. Phat hien dc day la nhu cau thjet yeu ko chj o lang cua ah, Bill da kj hop dong xay dung he thog cua mjnh o rat nhjeu ngoj lang khac va dc dan chua o do rat ung ho. Gio day, mac du Bill ko con bo cong suc ra lam viec nhung nhung nc van chay tren he thong cua ah va tjen van chay vao taj khoan cua ah. Bill song mot cuoc song hanh phuc trong khj do Ed phai lam viec cuc nhoc suot ca doi ma van lan dan ve tien.HET


80s toys - Atari. I still have